Logo

Názor na situaci v RetroHerně

[1] Vložil: lisakVUK IP hash: 547f8a2d08, 17. 07. 2017, 12:20
Pro ty, kteří mě neznají, říkám si lisakVUK a již 15 let jsem aktivní v Pokémon komunitě (aktuálně se sdružující kolem webu https://www.pjz.cz). Zakladatelé Projektu Retoherna jsou mí mnohaletí přátelé, které znám od dětského věku. Tudíž mě současná situce skutečně velmi mrzí a proto jsem se rozhodl tady vyjádřit.

Předesílám, že nejsem a nikdy jsem nebyl součástí projektu, ale téma Retroherna se přeneslo i na naše "Pokémon" srazy, jsem tedy do značné míry o projektu informován, k mnohým věcem jsem se i v průběhu činnosti RH vyjadřoval. A jako blízký kamarád obou hlavních aktérů sporu mám informace a znám názory obou stran.

Kdyby se ovšem stalo, že s něčím z toho co sem napíšu nebudete souhlasit, samozřejmě to klidně rozporujte, opravte, uveďte na pravou míru. Ale nyní už k věci:

To, že projekt Retroherna založili 2 přátelé Scyther a Morx netřeba zvláště rozebírat. Stačí zadat do Google heslo "retroherna" a najdete množství článků, rozhovorů i videí, které to potvrzují. Projekt se tedy zrodil z nápadu Scythera, který se Morx rozhodl prakticky realizovat. Posléze se do projektu zapojili někteří další lidé, většinou z naší komunity. Je třeba říct, že v první fázi Morx věnoval projektu množství energie, svého času i peněz. Samozřejmě ani ostatní členové týmu nezaháleli, Scyther například nastudoval množství dat a připravoval informační letáky, popisky, přednášky o historii herních zařízeních, další členové také pomáhali shromažďovat a opravovat různé konzole, počítače atd... Všichni to dělali z nadšení pro věc bez nároku na odměnu a bez vidiny zisku. Retroherna byla od začátku plánována jako neziskový projekt s myšlenkou, že by snad někdy mohla být soběstačná a udržitelná bez neustálých dotací. Nikdy se však nepočítalo s tím, že by provoz mohl vytvářet nějaký významnější zisk.

Hlavním cílem se stalo založení "kamenné" herny, tedy místa, kde by mohli návštěvníci přijít, něco se dozvědět o historických herních zařízeních a vyzkoušet si je i v praxi.

Bohužel zřízení a provoz takové "kamenné" herny vyžaduje nemalé počáteční investice a také pravidelné provozní náklady. Je třeba platit nájem prostor, poplatky za elektřinu, topení atd... A tyto náklady bude třeba platit bez ohledu na to, zda/kolik lidí "hernu" skutečně navštíví a zaplatí na vstupném. Bylo tedy jasné, že přinejmenším na začátku je třeba projekt dotovat většími sumou peněz a pak nezbývá než doufat, že se Reroherna ujme. Jelikož však většina členů týmu jsou studenti bez pravidelných příjmů, těžko šlo potřený obnost dát dohromady. A tak vznikl nápad zkusit pro Retrohernu získat peníze potřebné na rozjezd pomocí crowdfunding, konkrétně na Startovači.

Protože potřebná suma je poměrně vysoká, bylo jasné, že se těžko vybere, pokud Retroherna zůstane neznámý projekt neznámých lidí. A tak se tým zaměřil na výjezdy na různé masovější akce, kde doufaa, že by mohl Retrohernu trochu zviditelnit, ukázat lidem, že to není jen projekt na papíru (že již reálně vlastní větší množství herních zařízení, zkrátka že to myslí vážně).

Takových akcí proběhlo docela dost a bývávaly náročné jak na čas, tak i finančně (přeprava množství herních zařízení, velkých CRT televizí atd..). Morx se téměř vždy na výjezdech podílel a například přeprava zařízení byla v podstatě jen na něm.

Připomínám, že členové RH týmu toto vše dělali dobrovolně ve svém volném čase a samozřejmě měli i své povinnosti jako školu, případně práci, osobní život, jiné zájmy (jako akce pokémon komunity), které taky nechtěly kvůli RH zcela odsunout. Takže ne vždy se vše povedlo, udělalo nejlépe, jak mohlo. Morxe například značně vytěžovala časově náročná práce (díky níž měl ovšem peníze, které pak mohl investovat i do Retroherny) a protože pracoval i mimo Prahu, nebyl se vždy schopen Retroherně věnovat tak, jak si plánoval a jak by chtěl. Přesto pro Retrohernu dělal hodně a investoval do projektu asi nejvíce peněz (alespoň do doby odprodeje konzolí, ale o tom dále).

Začátkem loňského roku dal Morx v práci výpověď a doufal, že Retroherně nyní bude schopen věnovat více času, nicméně to tak docela nevyšlo. Načerpání energie ztracené v hektickém období práce, kdy Morx dlouhobě spal jen několik hodin denně a snažil se stíhat vše co se na něj valilo, si prostě vybralo svou daň.

Obecně vzhledem k vytížení a povinnostem lidí z týmu RH samozřejmě nastávaly situace, kdy si někdo něco předsevzal a pak to nesplnil. Ať už z důvodu nepředvídatelných událostí, tak i osobních. A ano, stávalo se to i Morxovi. Stává se to i nyní a podle mého názoru je to naprosto pochopitelné. Nemá-li se koníček změnit v povinnost a otročinu je třeba stanovit si nějaké hranice. A určitě nelze dlouhodobě "padat na hubu".

Loni v srpnu měl Morx nehodu na motorce, kdy on sám i jeho snoubenka utrpěli vážná zranění. A v případě jeho snoubenky nebylo dlouho jasné, zda nehodu přežije bez trvalých následků. Navíc došlo i k dalším událostem (neplánované stěhování do Brna). V tomto období Morx velmi omezil komunikaci. S některými lidmi nekomunikoval vůbec, s jinými jen velmi stroze. Ani důvěrým kamarádům neměl v této době sílu podrobně vyložit co se vlastně všechno stalo (to jsme se dozvěděli až s několikaměsíčním zpožděním). A tehdy Morx sepsal mail, kde obecně nastínil své problémy a vyjádřil se ke svému angažmá v Rertoherně tak, že nyní již nebude mít na projekt tolik času a peněz a navíc bydlí v Brně, takže nelze počítat s jeho pravidelnější osobní účastí, ani přepravou herních zařízení.

A právě v této době došlo z mého pohledu asi k největší chybě ze strany zbytku RH týmu, která spustila řetěz událostí, jež nyní vygradoval sporem o značku. Zbytek týmu totiž sice správně pochopil, že nyní se už nelze ne Morxe tolik spoléhat a je třeba zkusit zajistit činnost Retroherny bez něj, ale nesprávně se rozhodl Morxe už Retrohernou "neobtěžovat" a de facto s ním o Retroherně ani nekomunikovat. Zdůvodněno to bylo tak, že stejně nekomumunikuje, nemá na Retrohernu čas, ani náladu. Zásadní chybou pak bylo pragmatické odebrání přístupů do sekcí RH týmu na webu, do FB skupiny a do e-mailů. Zdůrazňuji v době, kdy nedošlo k žádnému sporu, k situaci, kdy by Morx něco reálně provedl proti vůli zbytku týmu. Bylo to vyloženě preventivní opatření založené na pragmatickém názoru, že když už Morx nyní RH nedělá, tak ty přístupy vlastně nepotřebuje. O změnách navíc nebyl Morx ani informován, takže se o nich dozvěděl z části náhodou, z části až po delší době prostřednictvím e-mailu od jednoho minoritního člena týmu. Že se takové jednání musí člověka, který stál u zrodu projektu, dotknout asi netřeba zdůrazňovat. Po těchto krocích se Morx (a podle mě oprávněně) cítil jako "vyřazený z týmu".

Třebaže zbytek týmu (i díky mě) později uznal, že odebrání práv nebylo správné, nikdo nic neprovedl k nápravě. Zazněla sice omluva, ale přístupy zůstaly odebrané s tím, že až je bude Morx chtít, může si o ně znova zažádat (podle mě by měl člověk s alespoň špetkou empatie pochopit, že takový přístup nepůsobí vůbec hezky). Zdůvodnění nekomunikací Morxe ovšem neobstojí. Ať už Morx odepisoval na soukromé zprávy jakkoliv, zbylým členům nic nebránilo Morxe o změnách oficiálně informovat maily. V totmo kontextu je rovněž třeba označit za nepravdivé tvrzení, že v RH týmu byla odhlasována změna v pozici vedoucího týmu (jak zaznělo v článku na iDnes). Takové hlasování sice mohlo neformálně proběhnout, ale Morx jako člen RH týmu o něm nebyl informován, nebylo mu umožněno se k němu vyjádřit a zúčastnit se ho.

Je samozřejmě možné, že vedení Morxe již v době před jeho nehodou nebylo zbytkem týmu vnímáno jako ideální, že někteří členové týmu by na pozici vedoucího raději viděli někoho jiného, nebo chtěli jinak rozdělit pravomoci. Ovšem využít k takovým změnám právě situaci, kdy dosavadní vedoucí má osobní problém a provézt je de facto za jeho zády až příliš připomíná "sarajevský atentát" v ODS. Lidsky je to podle mě prostě podraz.

Morx si tyto události vyložil tak, že je z RH vyloučen a zahájil protiútok z cílem ochránit své investice do projektu. Ano, ty byly skutečně dobrovolné a původně by nikdo nenapadlo nechat si je najednou vyplácet. Ovšem tehdy také nikoho nenapadlo, že by mohl být někdo z týmu (navíc mnohaletých kamarádů) zbytkem vyřazen. Došlo tedy ke sporu o náhradu za konzole a Morxovi bylo přiznáno cca 100k za prokazatelně zakoupené věci (samozřejmě to, co dostal od lidí zadarmo, co projezdil, atd.. už mu nikdo nikdy nenahradí). V této době Morx rovněž zmínil nároky na internetovou doménu retroherna.cz, která byla registrována a placena jím a logo Retroherny, které objednal a rovněž zaplatil.

Někteří členové týmu v té době vnímali odpodej konzolí jako pomoc kamarádovi v těžkém období, jiní se však už tehdy netajili názorem, že takto se Morxe a jeho nároků na projekt alespoň nadobro zbaví. Každopádně Morx byl vyplacen za konzole a co se týká domény/loga hrálo se na "mrtvého brouka" a doufalo, že Morx to již nebude řešit. Ten se však po několika měsících poměrně razantně a nečekaně ozval de facto ultimativním dopisem (ve stylu "beru si svůj projekt a buď mi ho dáte po dobrém, nebo si ho vezmu po zlém"), jehož odmítnutí rychle vyeskalovalo přesměrováním domény a e-mailů na svůj server.

(Tady si dovolím menší vsuvku: V článku na iDnes zazněla informace, že Morxovi nemohly být jakožto majiteli domény odebrány přístupy k mailům. To je ovšem jen částečná pravda. Majitel domény není majitel poštovního serveru. Majitel domény samozřejmě může ve finále přesměrovat e-maily na poštovní server, který má pod kontrolou, ale nedostane se k obsahu uloženém na původním serveru.)

Na to zareagovala druhá strana přesměrováním webu a e-mailů retroherny na .org doménu a od té doby se vede otevřená válka bohužel i za cenu různých "podrazů".

Celý RH spor provází obrovská míra neochoty spolu komunikovat, nyní již z obou stran. V praxi to funguje třeba tak, že jedna strana vyjádří nějaký názor, nárok a než by se s ním druhá strana přela a vznikl nějaký kompromis, okamžitě se rozjedou zákulisní akce s cílem nároky druhé strany v zárodku zlikvidovat tak, aby se s ní již nemuselo jednat. To celé vyvolalo tak velkou míru nedůvěry, že obě strany sporu již nyní nejsou schopny spolu debatovat bez nahrávání hovorů, screenshotů, vyhrožování právními kroky atd..

Nikdy by mě nenapadlo, že dobří přátelé jako Morx a Scyther se dokážou kvůli něčemu, co bylo jejich koníčkem a snahou splnit si svůj sen, rozhádat natolik, že si budou vzájemně vyhrožovat právníky a dělat na sebe podrazy. Je opravdu smutné, že oba hlavní aktéři a zakladatelé Retroherny nevidí, co se s nimi děje a jsou ochotni pokračovat v takové destruktivní činnosti. Poškozuje to nejen Retrohernu ale hlavně je samotné. Podle mě je možné ještě situaci napravit. Ale znamenalo by to z obou stran velkou dávku pokory, uvědomnění si vlastních chyb, a snahy chápat a vžít se do kůže toho druhého.

A v této souvislsti nyní apeluji na Morxe a Scythera (a to je hlavní důvod mého příspěvku zde). Vy jste s Retrohernou začali, jen vy dva ji nyní můžete dát zase dohromady. To by si měl uvědomit i současný vedoucí týmu, neměl by se schovávat za ostatní členy a prezentovat to, co si dohodla většina bez ohledu na vlastní názor. To není úděl silného vůdce. Vůdce musí mít vizi a má odpovědnost. Nejen za projekt, ale za sebe, svou morální integritu, své přátele...

Pro přidání nového příspěvku
musíte být přihlášen!

[4] Vložil: Celebi 1986 IP hash: a24451bbf0, 27. 11. 2017, 13:35
Ahoj Vuku taky mě to dost mrzí cose dějě v bezvadním retroherní komunitě nechápu proč by se měla rozpadnout nadobro ?

jsouto i mojí přátele v tomhletom směru nechápu proč si musí lizt jeden druhému do zadní části těla i přesto že si nic neudělali toje jedna část věci ta nejhlavnější je že nějaky blbečci hackli fb profil RH komunity ? to fakt nechápu je mě stěhletěch věcí do breku :-(

zajímamě jak nato reaguje nejhlavnější šéf tý komunity ten co vyfocený parodovaně na tom bezvadním Macintoshi :-)

[2] Vložil: picapica IP hash: 34334da05e, 22. 07. 2017, 11:31
tl;dr

Zpět na výpis témat této skupiny fóra

© RetroHerna 2019